Arrangementer


Vestdiget i Christiansgave

Torsdag, 22. februar 2018, kl. 16: 

100 års jubilæum for fredning af vestdiget i Christiansgave

Netop 22. februar for nøjagtig 100 år siden blev den endelige fredning af vestdiget i Christiansgave stadfæstet i Overfredningsnævnet. Det blev på landsplan fredning nummer to efter den nyskabende naturfredningslov fra 1917 – slået med et mulehår af fredningen omkring Ejer Bavnehøj.

Det markerer vi med et lille besøg ved diget, hvor vi fortæller om fredningen og lidt om digets og parkens historie.

Mødested: Hovedindgangen til Christiansgave i Skolegade

Varighed ca. 1 time. Gratis deltagelse.

Arrangeret af VHM i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring og FBL-Hjørring.


 

x

x