Medlemsfordele, kontingent


Medlemmer af FBL-Hjørring modtager

–          bladet ”by & land” fire gange årligt

–          lokale nyhedsbreve fire gange årligt

–          invitation til foreningens arrangementer, fx foredrag, besøg, udflugter

og støtter en vigtig sag, som kort beskrives her på hjemmesiden under ‘om foreningen’  (klik!)


Årskontingent 2018

Personlig                             175 kr.

Familie                                 225 kr.

Firma/Institution                400 kr.