Én forening – to hjemmesider

 


Ud over denne mere traditionelle foreningshjemmeside, hvor dette læses, har FBL-Hjørring også oprettet hjemmesiden “Træer i Hjørring Kommune” (www.traeerihjoerring.nu), som viser, at foreningens indsats ikke blot omfatter bygningskulturen, men også landskabskulturen, specielt bytræer.

EfteraarsmorgenChrGave xDenne anden hjemmeside beskæftiger sig med værdifulde træer og plantninger i form af bytræer, vej- og allétræer, skovtræer, læhegn, parktræer, havernes prydtræer og frugttræer samt andre markante træer i den del af Vendsyssel, som er Hjørring Kommune. Hjemmesiden er tænkt som et sted, hvor man kan finde gode eksempler på værdifulde træer i kommunen beskrevet gennem fotografier og faktuelle oplysninger, samt fortællinger om træer med en særlig historie.

På hjemmesiden er det desuden muligt at finde råd om plantning af træer, om hvilke arter der passer bedst i forskellige miljøer, og om, hvordan træerne bedst plejes.

Inspirationen til hjemmesiden “Træer i Hjørring Kommune” er en vejledende registrant over træer i Hjørring byområde – et omfattende pionerarbejde fra 1977, som formodentlig ingen andre byer har haft. Bogen var godt kendt blandt byens borgere, og mange betragtede det som en hæder at have et træ med i den. I kommunalt regi blev den konsulteret i forbindelse med sagsbehandling.

Det er en stor opgave at få hjemmesiden til at dække alle hjørner af kommunen. Derfor er den dynamisk, så den udvikler sig på baggrund af foreninges opsøgende arbejde og henvendelser fra andre.