Aktuelt netop nu


Ny bydel. Visualisering udarbejdet af Bjerg Arkitektur.

15. oktober 2019:

Ny bydel, hvor Vestre Skole ligger 

Projektforslaget til den nye bydel har været til fordebat inden det endelige planarbejde finder sted.

FBL-Hjørring har i sit høringssvar problematiseret flere forhold, især nedrivning af Vestre Skoles gamle hovedbygning, opførelse af højhuse i bydelen og påvirkning af Christiansgave.

Læs høringssvaret her:
Hjørring, Dronningensgade, fordebat 

x

x

x

x

x

x

x
x


Sommerhus, Sdr Strandvej 12, Løkken

8. september 2019:

Nedrivning i Løkken af “folkeligt” sommerhus fra 30’erne

FBL-Hjørring ser nødigt det gamle meget historiefortællende og bevaringsværdige sommerhus fjernet.

Læs høringssvaret:
B-Løkken, Sdr. Strandvej 12 – nedrivningsansøgning

x

x

x

x

x

x
x


19. august 2019:

Lokalplanforslag for etageboligbebyggelse, Strømgade 19, Vrå

Placeringen af bebyggelsen er meget synlig, og FBL-Hjørring plæderer derfor for, at bebyggelsen skal sikres sadeltag lig den øvrige bebyggelse i området.

Læs høringssvaret: Vrå, Strømgade 19

 


28. juli 2019:

Miljøscreening med henblik på byggeri på henholdsvis Cirkuspladsen og Stoltzes Grund i Hirtshals

FBL-Hjørring taler for, at de to pladser med deres tomhed er en vigtig del af Hirtshals’ historie, og mener på den baggrund, at der burde findes et begreb, der hedder “bevaringsværdige ubebyggede grunde”.

Læs de to svar her:

Hirtshals, Cirkuspladsen, miljøscreening

Hirtshals, Stoltzes Grund, miljøscreening

 


28. juni 2019:

Dispensationsansøgning til byggeri i Vrå

Lokalplan 1.1.2.1, som byggeriet er omfattet af, fastsætter at der kan bygges 1½ etage, mindre bygningsafsnit kan dog opføres i 2 etager. Desuden skal taghældningen være mellem 35 og 45 grader.

Der søges om fladt tag og 2 etager på det egentlige hus.

FBL-Hjørring mener, at så voldsom en dispensation ikke bør gives.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Vrå, Gartnervænget 65, dispensation

 


Studielandsby

23. juni 2019:

Nyhedsbrev juni 2019

Nyhedsbrevet har følgende overskrifter:

På den anden side af Bygningskulturuge og Årsmøde – om de overståede begivenheder

Uheldig behandling af bevaringsværdigt hus – om ombygning/renovering af Krummes hus

Jubilæumsforelæsninger – om to forelæsninger i Folkeuniversitetsregi henholdsvis 9/10 og 30/10

Læs nyhedsbrevet: Nyhedsbrev, juni 2019

x

x

x

x


Huse i Svanelundskvarteret

23. maj 2019:

Bevarende lokalplan for Svanelundskvarteret

Der er til FBL-Hjørrings store tilfredshed blevet udarbejdet en bevarende lokalplan for den inderste del af Svanelundskvarteret.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Hjørring, Svanelundskvarteret, lokalplanforslag

x

x

x

x

x

x