Aktuelt netop nu


28. juni 2019:

Dispensationsansøgning til byggeri i Vrå

Lokalplan 1.1.2.1, som byggeriet er omfattet af, fastsætter at der kan bygges 1½ etage, mindre bygningsafsnit kan dog opføres i 2 etager. Desuden skal taghældningen være mellem 35 og 45 grader.

Der søges om fladt tag og 2 etager på det egentlige hus.

FBL-Hjørring mener, at så voldsom en dispensation ikke bør gives.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Vrå, Gartnervænget 65, dispensation

x


Studielandsby

23. juni 2019:

Nyhedsbrev juni 2019

Nyhedsbrevet har følgende overskrifter:

På den anden side af Bygningskulturuge og Årsmøde – om de overståede begivenheder

Uheldig behandling af bevaringsværdigt hus – om ombygning/renovering af Krummes hus

Jubilæumsforelæsninger – om to forelæsninger i Folkeuniversitetsregi henholdsvis 9/10 og 30/10

Læs nyhedsbrevet: Nyhedsbrev, juni 2019

x

x

x

x


Huse i Svanelundskvarteret

23. maj 2019:

Bevarende lokalplan for Svanelundskvarteret

Der er til FBL-Hjørrings store tilfredshed blevet udarbejdet en bevarende lokalplan for den inderste del af Svanelundskvarteret.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Hjørring, Svanelundskvarteret, lokalplanforslag

x

x

x

x

x

x


Nørregade 20, Krummes Hus

7. maj 2019:

Udvendig isolering (!!!) af bevaringsværdigt hus

Nørregade 20, Hjørring, også kaldet Krummes Hus, skal renoveres. Huset er udpeget som bevaringsværdigt; men bygherren planlægger så store ændringer, at husets bevaringsværdier er truet.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Hjørring, Nørregade 20, ombygning

x

x

x

x

x

x


2. maj 2019:

Skamferet lokalplan på Svanelundsbakken

En ellers god og velgennemtænkt lokalplan, der skulle sikre området et parkagtigt præg med faldende bygningshøjde ned mod Folkeparken, er fra første færd blevet underkendt med dispensationer, og nu da sidste udbygningsfase går i gang, sker det igen.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Hjørring, Svanelundsbakken, dispensation fra lokalplan 2019

x


25. april 2019:

Planstrategi 2019

Denne Planstrategi er en optakt til den kommende kommuneplan. Den nævner bl.a., at kulturarvsafsnittet stadig er ufærdigt, og at det skal færdiggøres i den kommende kommuneplan.

Læs FBL-Hjørrings høringssvar: Planstrategi 2019

x