Aktuelle sager

 

Ikke afsluttede sager, som FBL-Hjørring har kommenteret.


Videns- og inspirationscenter ved Bageriet Aurion

Lokalplanforslag:
(17/2 2015)
FBL-Hjørring har ikke fundet anledning til at kommentere lokalplaforslaget,
som kan læses her: Lokalplan-Aurion

Miljøscreening:
FBL-Hjørring har ikke fundet anledning til at kommentere kommunens miljøscreening,
som kan læses her: Miljøscreening-Aurion

Forudgående offentlighed:
I den forudgående offentlighed var hovedspørgsmålet:
Hvorledes indpasses byggeriet bedst i landskabet som omgiver planområdet?
FBL-svar – foroffentlighed