Aktuelle sager

 

Ikke afsluttede sager, som FBL-Hjørring har kommenteret.


Udvidelse af Action House, Løkken

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg:
(10/4 2016)
Her kan du se forslagene:
Lokalplan
Kommuneplantillæg
FBL-Hjørrings høringssvar: Løkken, Action House – lokalplan

Forudgående offentlighed:
(21/11 2015)
FBL-Hjørring har fremsendt disse bemærkninger: Løkken, Action House – foroff.


Udvikling af Nr. Lyngby til lokalby 

Miljøscreening:
(27/2 2015)
Brev fra kommunen: Brev, miljøscreening, Nr. Lyngby
Screeningsnotatet: Screeningsnotat, Nr. Lyngby
FBL-Hjørrings bermærkninger: FBL-svar – miljøscreening, Nr. Lyngby, lokalby


Videns- og inspirationscenter ved Bageriet Aurion

Lokalplanforslag:
(17/2 2015)
FBL-Hjørring har ikke fundet anledning til at kommentere lokalplaforslaget,
som kan læses her: Lokalplan-Aurion

Miljøscreening:
FBL-Hjørring har ikke fundet anledning til at kommentere kommunens miljøscreening,
som kan læses her: Miljøscreening-Aurion

Forudgående offentlighed:
I den forudgående offentlighed var hovedspørgsmålet:
Hvorledes indpasses byggeriet bedst i landskabet som omgiver planområdet?
FBL-svar – foroffentlighed