Fredede bygninger

Der findes i 2018 i alt 21 fredede bygninger i Hjørring Kommune.

I denne oversigt findes den fulde tekst som ligger til grund for fredningerne.
Teksten kan også (men dog ikke så let) findes på Slots- og kulturstyrelsens  oversigt over Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB). https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

For at se begrundelsen for den enkelte bygnings fredning her på siden – tryk på nummer og navn i nedenstående liste.

Kort over fredede bygninger uden for Hjørring bymidte

1: Hirtshals Kro. Havnegade 2, 9850 Hirtshals
Den gamle længe med facade mod havnepladsen (ca. 1850 og senere). Fredet 1982.
2: Stensbæk. Stensbæk 2, 9881 Bindslev.
Hovedbygningen (1744). Fredet 1945.

3: Odden Hovedgård. Oddenvej 31, 9800 Hjørring
Hovedbygningens sydfløj (1455), østfløj (1520) og vestfløj (1800-tallets slutn.) samt det lave hus ved østfløjens nordgavl (1800-tallet), brolægningen på gårdspladsen og tilkørselsvejen samt hegnsmuren langs gårdspladsens nordside. Fredet 1918. Udvidet 1987.
4: Baggesvogn. Baggesvognvej 499, 9870 Sindal.
Den trelængede hovedbygning (1744 på kældre fra ca. 1550-1600, midtefløjens bindingsværk skalmuret ca. 1850, sidelængerne ca. 1900) (fredet 1951), dæmningen over voldgraven med vangemurene, murpillerne og de to hundehuse (alt sidstnævnte fra midten af 1700-tallet) samt gårdspladsen på voldstedet. Fredet 1951. Udvidet 1999.

5: Bøgsted. Bøgstedvej 170, 9800 Hjørring.
Hovedbygningens nordre og vestre fløj (nordfløjen 1500, ombygget 1791), den stenpikkede gårdsplads og indkørsel, de omgivende borner forbundet med kæder samt den formodede karpedam. Fredet 1918. Udvidet 2003.

6: Sindal gamle Postkontor. Jernbanegade 6, 9870 Sindal.
Postkontoret (tidl.) (1911 af Hack Kampmann). Fredet 1997.

7: Høgholt. Hørmestedvej 130, 9870 Sindal.
Hovedbygningen med tårn og sidefløje samt gårdspladsen og vejdæmning med balustrader (1850-90). Fredet 1988.

8: Fuglsig. Fuglsigvej 161, 9800 Hjørring.
Det trefløjede gårdanlæg med udløberfløj (hovedbygningens bindingsværkdel med rokokostuen ca. 1770), den brolagte gårdsplads og opkørslen med borner. Fredet 1939. Udvidet 1982.

9: Løkken Båke. Sømærkevej, 9480 Løkken.
Sømærket (1884). Fredet 1997.

10: Nørregade 12, Løkken. Nørregade 12, 9480 Løkken.
Stuehuset (ca. 1850). Fredet 1979.

11: Børglum Kloster. Børglum Klostervej 255, 9760 Vrå.
Den trefløjede hovedbygning (ca. 1220-1500, ombygget 1750 af Lauritz de Thurah). Fredet 1918.

12: Vrejlev Kloster. Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå.
Hovedbygningens nordfløj (ca. 1500) samt vestfløjen (ca. 1500, forlænget ca. 1760, ombygget 1918) med tårn og udløberfløj (1918 af Charles Jensen).

Fredet 1918. Udvidet 1982.

Fredede bygninger i Hjørring bymidte.

13: Nørre Torv 10-15. Nørre Torv 10-15, 9800 Hjørring.
De tre forhuse (1854), hjørnebygningen (1857) og de to baghuse (nr. 11: ca. 1860; nr. 13: 1858, 1866 og 1878). Fredet 1965.

14: Nørregade 35. Nørregade 35, 9800 Hjørring.
Forhuset (muligvis 1793 og senere, sygehus 1822-32). Fredet 1965.

15: Vestergade 8. Vestergade 8, 9800 Hjørring.
Det cirkulære lysthus med pyramidetag (opført mellem 1828 og 1837).

Fredet 1992.
16: Provstegården. Vestergade 1, 9800 Hjørring.
Forhuset (1773-74) og sidehuset opført som lade og stald (beg. af 1800-tallet, delvis genopbygget ca. 1860). Fredet 1919. Udvidet 1976.

17: Hjørring Rådhus. Torvet 6, 9800 Hjørring.
Rådhuset (1838). Fredet 1945.

18: Borgerskolen. Skolegade 8, 9800 Hjørring.
Den gamle skolebygning (ca. 1840). Fredet 1976.

19: Søndergade 9. Søndergade 9, 9800 Hjørring.
Forhuset (midten af 1800-tallet). Fredet 1979.

20: Hjørring gl. Bibliotek. Brinck Seidelins Gade 10, 9800 Hjørring.
Bygning med trappe, havemur og haveanlæg (1926 af Jens Jacobsen). Fredet 1988.

21: Amtmandsboligen. Amtmandstoften 1, 9800 Hjørring.
Amtmandsboligen (1910 af Hack Kampmann), kontorfløjen mod vest samt forpladsen med to træer, fem borner og forbindende kæder, de to portpiller med tilhørende murstykker ved den østlige domestikfløj samt haven, herunder lysthus og pergola. Fredet 2010