Arkitekter

 
Hans Vejby-Christensen 

havde sit virke i Hjørring og omegn, han var en meget alsidig arkitekt og opførte mange
bygninger i Hjørring og omegn, lige fra husmandsbrug til fabrikker og mejerier.

Klik på navnet og læs artiklen.

x
Christian Vadsager Heilesen

var en virksom mand i landsdelen, som udover sit virke som arkitekt havde adskillige tillidshverv i mange bestyrelser og råd.

Klik på navnet og læs artiklen.

x
x
Jens Jakobsen

kom til at forestå mange væsentlige byggeopgaver i Hjørring i perioden
fra 1913 til omkring 1960.

Klik på navnet og læs artiklen.

  

Bertel Jensen

tegnede kirker, bl.a. Børglum Kirke og Vittrup Kirke og flere villaer i Svanelunden.

 

 Klik på navnet og læs artiklen.

 
Lønborg-Jensen

mestrede mange stilarter, og hans mange bygningsarbejder blev gennemført med stor dygtighed.

Klik på navnet og læs artiklen.

x
xhack kampmann
Hack Kampmann

var provstens søn fra Hjørring og blev en af landets bedste arkitekter.

Klik på navnet og læs artiklen.
x
xSylvius Knutzen
Sylvius Knutzen

projekterede tre væsentlige bygningsværker i Hjørring.

Klik på navnet og læs artiklen.
x
x
x 

Axel Møller

var en arkitekt, der satte sit præg på Hjørring. Her kan især nævnes Håndværkerstiftelsen, Discontobanken og den nu hedengangne Vestre Skole.

Klik på navnet og læs artiklen.