Kontakt


                                 Formand for FBL-Hjørring:

                               Søren Thirup, Hjørring
                               Tlf.: 98 90 33 03
                               e-mail: formanden@fblihjoerring.dk