Træhjemmesiden

– eller mere korrekt hjemmesiden “Træer i Hjørring Kommune” (www.traeerihjoerring.nu) er oprettet af FBL-Hjørring.

EfteraarsmorgenChrGave xDen beskæftiger sig med værdifulde træer og plantninger i form af bytræer, vej- og allétræer, skovtræer, læhegn, parktræer, havernes prydtræer og frugttræer samt andre markante træer i Hjørring Kommune. På hjemmesiden kan man finde gode eksempler på værdifulde træer i kommunen beskrevet gennem fotografier og faktuelle oplysninger, samt fortællinger om træer med en særlig historie.

På hjemmesiden er der desuden gode råd om plantning af træer, om hvilke arter der passer bedst i forskellige miljøer, og om, hvordan træerne bedst plejes.

Hjørring Kommune dækker et stort areal, og hjemmesiden er derfor slet ikke fuldt dækkende; men der arbejdes løbende med den, og brugere af hjemmesiden er meget velkomne til at gøre opmærksom på træer, der burde optræde på siden.  

Træhjemmesiden