Værdifulde kulturmiljøer

Kulturmiljøer i Hjørring kommune

Hvad er et kulturmiljø?

Kulturmiljøer er steder/områder, der har en særlig stor kulturhistorisk værdi; steder der bør beskyttes og formidles for områdernes betydning for forståelsen af vores fælles kulturarv.

Kulturmiljøer behøver ikke nødvendigvis at være “smukke” steder, men kan være steder, der når man ser rigtigt efter, har sin helt egen historie at fortælle om en svunden fortid.

Kulturmiljøernes historie går tilbage til 1998, hvor der i Danmark blev oprettet faglige regionale kulturmiljøråd i samtlige amter, Bornholms Regionskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

Tanken bag udpegning af særlige kulturmiljøer var at få et supplement til de allerede eksisterende fredede, enkeltstående bygninger; ved at sikre unikke sammenhængende miljøer ikke alene i byerne, men også på landet.

Efter kommunalreformen i 1970 blev kulturmiljørådene nedlagt og opgaven med udpegning af vigtige kulturmiljøer flyttet fra amterne til de enkelte kommuner.

Kulturmiljøerne i kommuneplanen 2016 er udarbejdet i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Vendsyssel Historiske Museum og FBL-Hjørring.