Axel Møller

(Foto: Historisk arkiv, Vendsyssel Historiske Museum)
x
Axel Møller blev født den 6.1.1862 og døde den 22.1.1943. Han var søn af købmand, senere bankdirektør Peder Kierkemann Møller og Marie Vilhelmine Haugaard.
x
Han tog præliminæreksamen i Hjørring i 1876, gik på C.V.Nielsens Tegneskole i København 1876, blev murersvend i 1880, og tog afgang fra Teknisk Skole 1881. Han læste på Kunstakademiet fra 1881 til 1886. Axel Møller gik på Kunstakademiet i den tid, hvor uddannelsen sigtede mod, at arkitekten kunne beherske enhver historisk art. Bygningerne i fødebyen Hjørring er i arkitekturen i forskellige stilarter, hvor murerarbejdet kommer til sin ret.
x
Axel Møller arbejdede en tid under Ludvig Fenger, Emil Blichfeldt og Martin Nyrop, og var i 1889 ansat hos Vilhelm Dahlerup, der,fik stor betydning for hans videre udvikling og arbejde. Mens Axel Møller var hos Vilhelm Dahlerup tog han sig af udsmykningen af Jesuskirken i Valby, og var konduktør ved bygningerne i Københavns Frihavn. 1901 blev han ansat ved Københavns Bygningskommission og var konstitueret, senere fastansat stadsbygmester 1911-32. Han var Ridder af Dannebrog.
x
Axel Møller virkede som selvstændig arkitekt frem til omkring 1910, og i denne periode byggede han flere kirker, bl.a, Vor Frelsers Kirke i Esbjerg i romansk stil, og Løkken Kirke i gotisk stil.
x
Axel Møller er mest kendt for sit arbejde som rådgiver for Indenrigsministeriet i byggesager fra hele landet. Han gennemførte en omfattende dispensationspraksis, som i høj grad medvirkede til at afbøde de uheldige virkninger af den gamle byggelovs snævre og utilstrækkelige bestemmelser.
x
Axel Møller tog på årlige rejser rundt i Europa, bl.a. opholdt han sig i Tyskland, Schweiz og Italien(Rom).
x
Axel Møller ligger begravet på Assistens Kirkegaard.
x
x
Eksempler på  Axel Møllers arkitektur:
x

Håndværkerstiftelsen.  Hjørring. 1891.

Vestre Kommuneskole, Hjørring, 1894. (Foto: Historisk arkiv, Vendsyssel Historiske Museum)

Løkken kirke. 1899.

Springvandspladsen 1. Hjørring. 1902.

x

Hjørring Diskontobank. 1904.

x

Jernbanegade 1. Hjørring. 1908. (Foto: Historisk arkiv, Vendsyssel Historiske Museum)