Bestyrelsen


Formand:             Søren Thirup, Hjørring
                              Tlf.: 98 90 33 03
                              e-mail: formanden@fblihjoerring.dk 

Næstformand:    Niels Bendsen, Hjørring
                              e-mail: naestformanden@fblihjoerring.dk

Kasserer:             Jens-Christian Hansen, Aalborg
                              e-mail: kassereren@fblihjoerring.dk

       Sekretær:            Kirsten Holmsberg, Hjørring             

                                     Jørgen Gehl, Bjergby

       Suppleanter:       Vibe Gro Falk, Skallerup

                                     Kristian Lindgren, Hjørring