Om foreningen


FBL-Hjørring

… er en selvstændig, upolitisk forening, som interesserer sig bredt for byggeæstetik og landskabskultur
inden for Hjørring Kommune.

Tegning: Poul Andersen

Tegning: Poul Andersen

Foreningen er anerkendt som høringspart hos kommunen og får således alle dispensationssager og sager vedrørende lokalplaner til høring.

FBL-Hjørring har fokus på de bevaringsværdige bygninger i kommunen, og på hvordan nyt byggeri indgår i sammenhæng med det eksisterende. Desuden arbejder foreningen med at registrere træer, som bidrager væsentligt til bymiljøet og til landskabets karakter.

Foreningen deltager i den lokale debat om bygnings- og landskabskultur og afholder arrangementer af forskellig karakter.

FBL-Hjørring er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som omfatter ca. 100 lokalforeninger. Landsforeningen udgiver bladet “by&land” , der udkommer fire gange årligt.


Mærkesager for FBL-Hjørring

Bymiljø

– At der er et godt miljø i byernes centrale rum, så mennesker har lyst til at opholde sig der. Det drejer sig både om arkitektur og materialevalg i forbindelse med husfacader og tage, om udformning af pladser, om indretning af gågader og om skiltes udseende og proportionering.

Grønt miljø

– At træer og beplantning er et væsentligt element af det fysiske miljø såvel i byen som på landet.

Bevaring

– At værne om de bygningsmæssige og landskabelige bevaringsværdier i kommunen, så egnens historie er levende og kan aflæses i bygninger og landskab.


Skriv til foreningen:  formanden@fblihjoerring.dk

Retur