1: Hirtshals Kro

Fredningssag

Betegnelse:

Hirtshals Kro

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Havnegade 2

Kommune:

Hjørring

Omfang:

Den gamle længe med facade mod havnepladsen (ca. 1850 og senere).
Fredet 1982.

RETUR

Hirtshals Kro. Foto: 2011 FBB.

Beskrivelse:

Hirtshals Kro ligger nær Hirtshals havn. Kroen er i nyere tid bygget sammen med Hirtshals Hotel, så de to bygninger danner en vinkel. Bygningen fungerer i dag som pub. Pladsen mellem bygningerne og Havnegade bruges til udendørsservering og parkering.

Kroen udgør en længe i en etage, hvoraf de tre vestlige fag er bredere end den resterende del. Den grundmurede bygning står på en sortmalet sokkel og strækker sig over 17 fag, murværket er pudset og gulkalket. Øverst afsluttes muren af en enkel muret gesims. Under tagskægget findes hvidmalede sugfjæle. De ældre tofløjede vinduer samt dørene er alle rødmalede. Alle vinduesblændinger og sålbænke er hvidkalkede. I nordsiden findes der en tofløjet port samt en adgangsdør, der skærmes af et vindfang af rødmalet træ. Bygningen bærer et teglhængt heltag og tre hvidkalkede skorstenspiber med sokkel og krave. I den nordvendte tagflade ses en kvist og to ældre tagvinduer. På sydsiden er der en smal tilbygning samt to adgangsdøre og der er en ældre kvist i tagfladen.

Det indre er inddelt i en stor åben krostue samt enkelte mindre stuer. Planen bærer præg af en ældre indretning med hovedskillerum. Her ses de oprindelige loftsbjælker, ældre fyldingsdøre, plankegulve og brystningspaneler. Interiøret er holdt i mørkerøde og grønne faver.

Bygningshistorie:

Hirtshals Kro hed oprindelig Strandfogedgård og efterfulgte strandfogedgården, Lilleheden, fra 1700-tallet. Da denne gård nedbrændte, blev den nuværende bygning opført i 1840.  Tidligt i bygningens historie blev der drevet beværtning for de lokale fiskere, og i 1872 fik gården krobevilling. I 1914 blev kroen overtaget af Kathrine og Jacob Jensen, hvis efterkommere driver Hirtshals Hotel og Kro i dag.

Kilder:

Per Windahl Jensen: Fra fiskeribeværtning til havnekro og – hotel 1001 fortællinger,
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/hotel-hirtshals/images

 

Hirtshals Kro. Foto: 1900 Historisk Arkiv Hjørring.

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved Hirtshals Kro knytter sig til bygningens placering tæt ved havnen, hvor den ligger som et pejlemærke fra tiden før det moderne Hirtshals, hvor byen var et fiskerleje ved navn Lilleheden. Byen der i dag omgiver Hirtshals Kro er domineret af byggeri og byplanlægning fra slutningen af 1900-tallet.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi ved Hirtshals Kro knytter sig til kroens farvesætning med gulkalket murværk og hvide vinduesblændinger, der er et egnskarakteristisk træk for landsdelens ældre bebyggelse. Endvidere knytter der sig kulturhistorisk værdi til kroens nære beliggenhed til Hirtshalsbanens endestation og havnen, hvor tilrejsende havde mulighed for at indlogere sig ved rejsens slutning. Havneudbygningen og togforbindelsen fra 1919 og 1925 blev startskuddet til Hirtshals udvikling til den moderne fiskeriby, som byen er i dag.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til trækkene af bygningens oprindelige plan med et hovedskillerum, der opdeler bygningen i mindre rum mod gaden og havnepladsen.

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier ved Hirtshals Kro knytter sig til bygningens helhedspræg, der fremhæves ved de ensartede materialer og enkle men effektfulde farvesætning. Hertil kommer bygningens lange forløb, der understreges af den regelmæssige faginddeling.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til bræddelofterne med fritliggende bjælker, plankegulvene, brystningspanelerne samt de ældre døre med ældre dørgreb.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningens konstruktion i pudset, gulkalket grundmur samt til heltaget af røde tegl med tre ældre skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og regionalt prægede farvesætning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til trækkene af den oprindelige plan med hovedskillerum. Hertil kommer alle ældre detaljer, herunder bræddelofter med fritliggende bjælker, plankegulve, brystningspaneler og fyldingsdøre med ældre dørgreb.

RETUR