9. Løkken Båke

Fredningssag

Betegnelse:

Løkken Båke

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Sømærkevej

Kommune:

Hjørring

Omfang:

Sømærket (1884). Fredet 1997.

Løkken Båke. Foto: 2016 FBI-Hjørring.

 

Beskrivelse:

Båkerne der udgør et sammenhængende system af sømærker langs vestkysten, afspejler bestræbelserne på at øge sikkerheden til søs i 1800-tallets sidste halvdel, hvor der skete en markant stigning i den internationale sejlads. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).

Begrundelse:

Bygningssynet finder, at båkerne i Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø, Husby Klit, Åregab, Havrvig, Kærgårde og Ringebjerge har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).

RETUR