6: Sindal gamle Postkontor

Fredningssag

Betegnelse:

Sindal gamle Postkontor

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Jernbanegade 6

Kommune:

Hjørring

Omfang:

Postkontoret (tidl.) (1911 af Hack Kampmann). Fredet 1997.

Sindal gamle Postkontor. Foto 2012.

Beskrivelse:

Bygningen, der er i to etager med udnyttet tagetage og kælder, er opført med en rektangulær grundplan, fem fag i længden og to fag i bredden. Murene er opført i røde blødstrøgne sten med hvide kvadrelisener ved hjørnerne. Taget er et stort opskalket valmtag med røde tegl med fire kviste mod syd og én mod nord. Den originale indgangsdør i østgavlen er markeret af en bred muret, hvidmalet indfatning. Herover findes et ligeledes hvidmalet ovalt blændingsfelt med fremhævet kant. Foran indgangsdøren står to granitsteler med inskriptionerne: OPFØRT og AAR 1911. De originale vinduer er bevaret undtagen ved bagtrappen. Døren til bagtrappen og til pakke-rummet mod vest er udskiftede. Fra opførelsen har stueetagen været anvendt til postkontor. Det store sydvendte rum har været ekspeditionslokale og det mindre rum mod sydvest har været postmesterens kontor. Her er pengeskabet bevaret. Mod vest har været postindlevering og mod nord budstue til sortering af posten. 1. sal og tagetage har været indrettet til bolig for postmesteren. Mod syd har været 3 værelser/stuer, mod nord en spisestue og i tagetagen soveværelser. I 1974 er postmesteren flyttet og 1. salen er inddraget til posthuset. I den forbindelse er skillevæggene mellem de tre stuer mod syd nedtaget og den midterste del af hovedskillerummet mellem disse sydvendte rum og spisestuen. Trapper og køk-ken står uændret, ligesom værelsesindretningen på 1. sal. I alle etager er mange originale døre og gerichter bevaret. I 1993 er posthuset flyttet til nye lokaler i bycenteret og bygningen har derefter været udlejet. Skov- og Naturstyrelsen er gjort bekendt med posthuset, fordi Post Danmark ønsker at afhænde bygningen. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 3. juni 1982 skal Skov- og Naturstyrelsen derfor forinden have mulighed for at tage stilling til, om bygningen bør fredes efter bygningsfredningslovens §3. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er rimeligt velholdt, tæt på tag og fag, men bærer præg af at have været udlejet siden 1993. Yderligere bygningshistorie: Der henvises til kopi af P&T Bygningstjenestens pjece fra 1994 om bygningen. Planforhold: Bygningen er ikke omfattet af en bevarende lokalplan, men ændringer forudsætter kommunalbestyrelsens tilladelse på grund af dens høje bevaringsværdi i kommune-atlasset. Kommuneatlas: Bygningen er i kommuneatlas for Sindal fra 1991 kategoriseret som havende høj bevaringsværdi og er angivet som en af byens mest markante bygninger. Der er stor veneration for bygningen i byen. Fra kommunens side oplyses det, at den potentielle køber (en arkitekt) gerne vil have bygningen fredet. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)

RETUR