19: Søndergade 9, Hjørring

Fredningssag

Betegnelse:

Søndergade 9

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Søndergade 9

Kommune:

Hjørring

Omfang:

Forhuset (midten af 1800-tallet).
Fredet 1979.

RETUR

Søndergade 9. Foto: 2015 FBL-Hjørring.

Beskrivelse:

Søndergade 9 er et byhus, der ligger lige uden for Hjørrings gamle bykerne. Bygningen er sammenbygget med et sidehus langs Kongensgade, sidehuset er ikke omfattet af fredningen. Bag bygningen er der en pigstensbelagt gårdsplads. Søndergade 9 anvendes til beboelse og butikslokaler.

Søndergade 9 står på en muret, pudset og sortmalet sokkel. Murværket er pudset og gulkalket og afsluttes øverst af en enkel profileret gesims. Alle vinduer er nyere koblede vinduer af traditionel type. Vinduer og døre er malet grønne. Taget er et teglhængt heltag og på rygningen sidder tre symmetrisk placerede skorstene. Alle skorstene har sokkel og krave, disse er hvidkalkede ligesom gesimsen, de murede sålbænke, vindues- og dørblændinger.

Bygningen er elleve fag lang og mod gaden sidder den tofløjede hoveddør i det østligste fag. Foran hoveddøren er der en ældre trappe af støbejern. Hjørnet mod Kongensgade er afskåret og har en indgangsdør til butikken, der ligger i sidebygningen. På gårdsiden er bagdøren sat i faget til venstre for midten. Begge gavle har to vinduer i loftsetagen.

Søndergade 9 rummer udover butikslokalet, to lejligheder i to plan. I det indre er planen opdelt med stuer og entre mod gaden, mens køkken, badeværelse og spisestue ligger mod gårdsiden. Fra entreen leder en trappe til loftsetagen, hvor der er et værelse samt et åbent loftsrum. Det indre er præget af nyere overflader herunder nyt bræddegulv, mens fyldingsdøre og gerichter er nyfremstillede efter ældre forlæg.

Søndergade 9. Foto: 1967 Historisk Arkiv Hjørring.

Bygningshistorie:

Søndergade 9 er opført i 1852 for rebslager Søren Cortsen, hvor det blev indrettet med to lejligheder samt butikslokale. En mindre del af bygningen mod vest er resterne af et ældre hus, der lå på grunden tidligere.

Kilder:

Gammel Hjørring 1975, Registrant og bevaringsplan; Vendsyssels historiske Museum, Vibeke Fischer Thomasens tegnestue, Nationalmuseet, 1975; p.68

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved Søndergade 9 knytter sig til måden bygningen føjer sig ind i husrækken, hvor det med sin regelmæssige vinduestakt og sit enkle udtryk indgår som et godt eksempel på et byhus fra midten af 1800-tallet.

På husets gårdside danner gårdspladsens pigstensbelægning en autentisk og tidssvarende belægning til det enkle byhus.

Kulturhistorisk værdi:

Søndergade 9s enkle udformning i en etage er et typisk eksempel på den type byhuse, der blev bygget ved indfaldsvejene ved byens udvidelse udenfor den gamle bykerne. Hertil kommer husets farvesætning med gulkalket murværk og hvide vinduesblændinger, der er et egnskarakteristisk træk for landsdelens ældre bebyggelse. Mindepladen samt relief på gadefacaden markerer, at dette var forfatteren Knut Beckers barndomshjem.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle plan, med stuer mod gaden og sekundære rum mod gårdsiden.

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier ved Søndergade 9 knytter sig til bygningens helhedspræg, der fremhæves ved de ensartede materialer og den enkle men effektfulde farvesætning. Gadesidens rytmiske faginddeling sammenholdes af den ubrudte tagflade, den gennemgående gesims og de symmetrisk placerede skorstene i tagryggen.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til fyldingsdøre og gerichter, der er nyfremstillede efter ældre forlæg.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier i Søndergade 9 knytter sig i det ydre til husets regelmæssige faginddeling på alle sider, husets konstruktion i pudset, gulkalket grundmur, til heltaget af røde tegl og de tre symmetrisk placerede skorstene. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og regionalt prægede farvesætning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre traditionelle plan med hovedskillerum, der opdeler bygningen i stuer mod gaden og sekundære rum mod gården. Her kommer alle detaljer fremstillet efter ældre forlæg, herunder fyldingsdøre, fodpaneler og bræddegulve.

RETUR