Jens Jakobsen


Arkitekt Jens Jakobsen kom til at forestå mange væsentlige byggeopgaver i Hjørring i perioden 1913 til omkring 1960. Han byggede i tidens formsprog i en smuk harmoni med eksisterende lokale byggetraditioner.

Jens Jakobsen er født i Hjørring og kom til at lægge næsten hele sit faglige virke i byen. Han levede fra 1887 til 1968 og voksede op i et hjem med interesse for byggefaget, idet hans far var tømrermester.

18 år gammel kom han på Vallekilde Højskole, fagskolen for landhåndværkere. Der er næppe tvivl om, at højskoleopholdet i denne modtagelige alder har været meget inspirerende for ham.

Han blev bygningskonstruktør fra Randers Tekniske Skole, hvor han gik fra 1906 – 11.

26 år gammel etablerede han i 1913 egen tegnestue i Hjørring.I 1929 blev han optaget i Akademisk arkitektforening.

Arkitekt Jens Jakobsen blev hurtigt betroet store byggeopgaver i Hjørring, Frederikshavn og Hirtshals.

I 1915 vandt han en konkurrence om en biograf i Brinck Seidelinsgade. Bygningen var opført i en renfærdig klassicistisk stil, den blev i 1984 nedrevet og erstattet af en sparekasse.

I årene 1917 – 18 projekterede han hhv. 14 og 15 2-familieshuse på Østre Allé og ved Palleskærvej.

I Christiansgade 24 ligger et meget karakteristisk, meget velformet hus fra ca. 1916. Huset har nogle finurlige detaljer med en stor hjørnesøjle, en tydelig markering af en skorsten i facaden og en altan, der hviler på en udkraget søjle. I dette hus voksede i øvrigt forfatteren Knud Sørensen op.

 

 

Christiansgade 24. 2017.

 

Ved Hjørring kommunale Gartnerbolig fra 1920 i Vestbanegade ledes tankerne hen på en hyggelig skovriderbolig.

 

Hjørring kommunale Gartnerbolig. 2017.

 

I 1923 forestod Jens Jakobsen byggeriet af højspændingsværket for Vendsyssel ved Løkkensvej. Han var tilsyneladende også en efterspurgt arkitekt ved adskillige industribyggerier, allerede i 1919 projekterede han flere bygninger for Hjørring Amts Andels-kartoffelmelsfabrikker, herunder en glukosefabrik i Hjørring. Glukosefabrikken blev i 1924 omdannet til mælkekondenseringsfabrik (Nestlé).

 

Højspændingsværket ved Løkkensvej, 2017.

 

Jens Jakobsens mest markante bygningsværk er dog uden tvivl centralbiblioteket for Hjørring Amt i Brinck Seidelinsgade. Det er en stramt og fint komponeret bygning i nyklassicistisk stil. Den er sidenhen blevet fredet. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 flyttede biblioteksfunktionen ud af bygningen, som derefter i 30 år (1972-2002) husede byens kunstmuseum. I 2003 overtog Sparekassen Vendsyssel bygningen.

 

Centralbiblioteket i Brinck Seidelinsgade. 2017.

 

Indgangsparti.

 

Centralbibliotekets bagside. 2017.

 

I en periode i begyndelsen af tyverne kneb det med ordretilgangen til tegnestuen. Den tvungne pause benyttede Jens Jakobsen til at starte opførelse af eget hus i Christiansgade 32. Huset er stilfærdigt, nærmest anonymt, men viser sig ved nærmere øjesyn at rumme adskillelige interessante detaljer, bl. a. de specielt fremstillede munkesten, som også er anvendt i havemuren. De stejle gavlvalme på 60 gr. får bygningen til at fremtræde mere statelig og giver mere plads i tagetagen.

 

Christiansgade 32. 2017.

 

Murdetalje.

 

 

Efter anbefaling fra den Kgl. bygningsinspektør i Aalborg, Ejnar Packnees, blev Jens Jakobsen betroet restaureringen af en lang række landsbykirker i Vendsyssel.

Ligkapellet på Hjørring kirkegård blev opført i 1932 efter en konkurrence, som Jens Jakobsen vandt. Det er senere om- og tilbygget i flere omgange.

 

Ligkapellet på Hjørring kirkegård. 2017.

 

Jens Jakobsen forstod at forny sig og var tilsyneladende ikke bange for at følge tidens arkitekturstrømninger. Selv funkisstilen gjorde han det i, og med stort talent. På Bakkevej 1 projekterede han i 1936 en funkisvilla til overlæge Buch,

 

Bakkevej 1. Hjørring. 1937.
Bevaringsværdi 2.

 

og i 1940 projekterede han Gartnergården på hjørnet af Prinsensgade og Kochsvej.

 

Gartnergården. 2017.

 

Jens Jakobsen virke var dog først og fremmest præget af en solid håndværker/bygmestertradition. Der er noget genkendeligt, imødekommende, tillidsvækkende, nogle steder næsten fortroligt over hans bygninger.

Det er betryggende, at Biblioteksbygningen i Brinck Seidelinsgade er fredet. En række af Jens Jakobsens andre bygningsværker kunne fortjene samme opmærksomhed.

 

 

Flere eksempler på Jens Jakobsens arkitektur:

 

Fredensvej 6. Hjørring. 1916.
Bevaringsværdi 3.

 

Svanelundsvej 28. Hjørring. 1922.
Bevaringsværdi 4.

 

Svanelundsvej 36. Hjørring. 1925.
Bevaringsværdi 3.

 

Svanelundsvej 11. Hjørring. 1932.
Bevaringsværdi 3.

 

Enghavevej 17. Hjørring. 1933.
Bevaringsværdi 4.

 

Enghavevej 5. Hjørring. 1941.
Bevaringsværdi 4.

 

 

 

 

 

RETUR

SE FLERE JENS JAKOBSEN BYGNINGER